Universitat de Lleida (UdL)

Doble Grado Arquitectura Tècnica - Civil Engineering

Universitat de Lleida (UdL)

Grado
Presencial
5 Años
  • Lleida
10.700 €

Descripción

És conegut que els àmbits laborals dels Civil Engineers (Enginyers Civils) i dels Arquitectes Tècnics són diferents; mentre que els Enginyers Civils s'orienten més cap al desenvolupament de projectes vinculats a infraestructures i grans obres, els Arquitectes Tècnics es centren més aviat cap a l'edificació i petites obres associades al procés d'edificació.Aquest fet però no treu que les capacitats que necessiten aprendre aquests titulats per a desenvolupar la seva feina siguin molt similars, de manera que es pot verificar que les titulacions que donen accés a aquestes dues professions comparteixen un gran número de competències, i en conseqüència les assignatures que s'imparteixen solen ser molt similars en un gran percentatge de la titulació.Té sentit doncs plantejar la possibilitat de que un estudiant que ha cursat una d'aquestes titulacions, durant la qual ha adquirit tot un seguit de competències compartides amb l'altra titulació, pugui en un període relativament raonable de temps completar l'altra titulació.Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de qualsevol de les dues universitats (Universitat de Lleida-EPS i VIA University College) d'assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d'èxit els seus futurs reptes laborals . Amb aquesta doble titulació els estudiants d'ambdues universitats tindran l'oportunitat d'estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l'altra universitat i rebre un títol d'ambdues institucions.
Ver más

Horario/Turno

Mañana

Plazas

10

Duración

5 años

Lugar donde se imparte el curso

Universitat de Lleida. Escola Politecnica Superior

Precio

10.700 €
Precios año 2012. Todo el grado

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Doble Grado Arquitectura Tècnica - Civil Engineering

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Doble Grado Arquitectura Tècnica - Civil Engineering