BLANCAFORT GRUP FORMATIU

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

BLANCAFORT GRUP FORMATIU

Curso
Presencial
8 Meses
  • Barcelona
1.900 €

Descripción

El Grup Formatiu Blancafort, com a centre de Formació d’Adults autoritzat pel Departament d'Educació, ofereix la formació per a les proves d’accés a Cicles Formatius a aquelles persones interessades a accedir a la Formació Professional, als Ensenyaments Artístics o als Ensenyaments d'Esports de Grau Superior que no disposin dels requisits acadèmics o que no vulguin accedir a un Cicle Formatiu relacionat.Metodologia

A partir dels continguts establerts i dels objectius terminals de les proves, els professors del nostre claustre organitzen el material didàctic i imparteixen classes en què combinen l’explicació teòrica amb la resolució d’exercicis pràctics, amb l’objectiu final de superar la prova d’accés. Si l’alumne s’ha matriculat a inici de curs, ha assistit a un mínim del 80% de les classes i n’ha tret el profit adequat, pot obtenir el certificat acreditatiu amb una nota igual o superior a 5 punts que es multiplicarà per 0,40 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als Cicles Formatius.


Ver más

Temario

Estructura de la prova

Les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior s’estructuren en dues parts:

La part comuna, igual per a tots els candidats, que consta de quatre exercicis:
o Llengua catalana
o Llengua castellana
o Llengua estrangera (Anglès o Francès)
o Matemàtiques

La part específica, integrada per dues matèries que depenen del Cicle Formatiu escollit.

Destinatarios

• Tenir 19 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i no disposar del títol de Batxillerat o equivalent.

• Tenir 18 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i acreditar el títol de tècnic o estar en disposició d’obtenir-lo per haver superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Formació Professional, d’Ensenyaments Artístics o d’Ensenyaments d’Esports del mateix grup d’itineraris

Precio

1.900 €
Possibilitat de pagament mensual

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior