A2 Gramática y léxico de la la lengua de signos catalana

Curso
Presencial
Barcelona
120 horas
390 €

Descripción

Mejorar el conocimiento de las personas sordas y profundizar en la gramática y léxico de la lengua de Signos Catalana y aprender nuevos vocabularios.

Temario

a.  Comunicació amb el cos
b.  Expressió facial
c.   Comunicació i ús de l'espai
d.  Coordinació i segmentació de les extremitats superiors: dits, mans i braços       
                       i.       Signes bimanuals
                      ii.       Mà passiva i mà dominant
                     iii.       Simetria/asimetria manual
e.  Discriminació Visual
f.   Memòria Visual
Aspectes sociològics de la Comunitat Sorda.
a.  La Comunitat Sorda
b.  Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones Sordes
c.   Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda
d.  Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda
e.  Les associacions de persones sordes. La FESOCA. La CNSE. La WFD.
Continguts temàtics de la Llengua de Signes Catalana
a.  Dactilologia. Repàs
b.  Nombres cardinals i ordinals. Nombre romans
c.   Presentacions i informació personal. Ampliació
d.  A classe. Repàs i ampliació
e.  Preguntant: fórmules de cortesia. Ampliació
f.   Descrivint persones. Repàs i ampliació
g.  Demandes
h.  La família i amics. Repàs i ampliació
i.    Descrivint objectes i la seva localització
j.    Salut i malalties
k.  Els aliments II. El restaurant
l.    Temps
m. Principals ciutats d'Espanya i pobles
n.  Esports
o.  Animals
p.  Les professions II
q.  Oci I
r.   Partícules d'obligació en LSC
s.   Variants dels signes MÉS / MENYS
t.   Variants dels signes TOTS / GENERAL
u.  Variants dels signes FALTAR / RÀPID
v.  Variant del signe MAL
Continguts gramaticals de la LSC
a.  Estructura de l'oració bàsica
b.  La negació II
c.   L'expressió del temps en el verb
d.  Parell nom – verb
e.  L'ús dels numerals
f.   L'expressió del prec i del dubte
g.  Classificadors. Introducció.
h.  Oracions causals. Els signes GRÀCIES – CULPA
i.    Línea temporal
j.    Verbs concordança II
k.  Expressions idiomàtiques (signes especials)
l.    Espai. Ampliació

Requisitos

Acceso para mayores de 16 años

Prueba de acceso

No

Duración

120 horas

Objetivos

Aprender para comunicar con las personas con discapacidad auditiva o personas sordas

Precio

390 €
Se podrá solicitar la bonificación en la Fundación Tripartita

Profesorado

Personas tituladas reconocidas a través de las siguientes entidades: - INCANOP y FESOCA: profesor/a de Lengua de Signos Catalana - Universitat de Barcelona: Especialista, Profesor y Asesor de Lengua de Signos Catalana - Universitat de Girona: Especialista, Profesor y Asesor de Lengua de Signos Catalana

A2 Gramática y léxico de la la lengua de signos catalana

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

Campus y sedes: Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
C/. Pere Verges 1, 7ª planta 08020 Barcelona

Cursos más populares

115 personas se han interesado en este curso en los últimos 3 meses
On-line
Consultar precio
213 personas se han interesado en este curso en los últimos 3 meses
On-line
Consultar precio

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos