1

Centros de otros estudios oficiales de Logopedia y trastornos del lenguaje en Tarragona

 • Col.legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
  Col.legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
  Tarragona
  El Col.legi de Farmacèutics de Tarragona té com a finalitats essencials: 1. Ordenar, en el marc de les lleis, i vigilar, l'exercici de la professió. 2. Col·laborar amb l'administració sanitària en la vigilància i el compliment de les disposicions vigents en cada moment. 3. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració. 4. Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats. 5. Vetllar perquè l'activitat prof...
  Cursos desde
  consultar precios