3

Centros de estudios no reglados de Logopedia y trastornos del lenguaje en Girona

  • Associació PrisMa
    Girona
    L'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa està constituïda segons la LLei d'associacions 7/1997 de 18 de juny (DOG 2423, d'1de juliol) i la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març (BOE núm.73 de 26 de març) i els seus estatuts. Els fins de l'associació són els següents: L'assessorament i atenció psicopedagògica dels infants amb dificultats en el seu desenvolupament i de les seves famíli...
    Cursos desde
    135€