1

Centros de estudios no reglados de Maestro en educación musical/pedagogía musical en Pontevedra

  • A Tempo Escola de Música
    Pontevedra
    A Escola de Música A Tempo créase no ano 1998 co obxetivo de: Promover... e sustentada en programas de estudios avalados pola Consellería de educación... avalados pola Consellería de educación da Xunta de Galicia. A Escola... Escola de Música A Tempo está inscrita no rexistro de escolas de música da... de escolas de música da Consellería de educación co número: 36024033. A combinación... 36024033. A combinación de ensino teórico e práctico, coa práctica... música dende os niveis iniciais ata os estudios profesionais. Os nosos programas de estudios adaptanse as necesidades do...