16

Carreras Universitarias de Disseny

Filtrar
 • Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals

  Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Arts i Humanitats Centre: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya Què es pretén amb aquest ensenyament? Generar professionals amb coneixement teòric i pràctic del mitjà audiovisual, capacitats per a l'anàlisi i l'assimilació de les possibilitats de les tecnologies audiovisuals. Proporcionar coneixements de tecnologia audiovisual, aspectes del llenguatge audiovisual i els processos industrials implicats. Estimular la reflexió crít ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Ingeniería Informática

  Debes cursar por lo menos todas las asignaturas troncales y obligatorias de los planes de estudios incluidos (excepto asimilaciones). Este plan especial te permitirá obtener en cinco años dos títulos oficiales y un título propio de la Universitat Politècnica de Catalunya en Ingeniería Interdisciplinaria. ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  405 Créditos
  Título oficial
  Solicita información
 • Grau en publicitat i relacions públiques

  Per explotar les meves capacitats creatives. Perquè el segle XXI és el segle de la comunicació, en el qual la publicitat i les relacions públiques tindran un paper essencial. Perquè la demanda d'aquests professionals creix a causa de la necessitat que tenen els mitjans de comunicació d'incrementar la publicitat per millorar els seus ingressos. Perquè els publicitaris i els relacions públiques són un dels grups professionals més satisfets amb la seva feina. ...
  Grado
  Girona
  Consultar
  4 Años
  Título oficial
  Solicita información
 • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Ingeniería Civil

  Debes cursar por lo menos todas las asignaturas troncales y obligatorias de los planes de estudios incluidos (excepto asimilaciones). Este plan especial te permitirá obtener en cinco años dos títulos oficiales y un título propio de la Universitat Politècnica de Catalunya en Ingeniería Interdisciplinaria. ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  455 Créditos
  Título oficial
  Solicita información
 • Grado en Artes y Diseño

  El hecho diferencial del Grado de Artes y Diseño de la Escola Massana, adscrito a la UAB, es la integración de tres disciplinas en un solo título: las artes aplicadas, las artes visuales y el diseño. Con este grado se propone una línea educativa y de formación en la cual el estudiante asuma la creación como un proceso integrador, vinculado a la producción, pero con una amplia base de conocimiento no restringido a una disciplina. En este grado se aplica una metodología de aprendizaje en la c ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  4 Años
  Título oficial
  Solicita información
 • Grado en Química

  Què es pretén amb aquest ensenyament? Inculcar interès per l'aprenentatge de la química, valorar les diverses aplicacions i implicar en l'experiència d'aprendre i estudiar. Proporcionar una base sòlida i equilibrada de coneixements i d'habilitats pràctiques. Desenvolupar l'habilitat per aplicar coneixements químics a la solució de problemes. Desenvolupar habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics. Proporcionar una base de coneixements i d'habilitats per continua ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 • Grau en Psicologia

  Què es pretén amb aquest ensenyament? Oferir una formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris que, en el cas de la psicologia, inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà i, en menor mesura, de l'animal, com també les habilitats bàsiques d'avaluació, de diagnòstic i d'intervenció psicològics. Aquesta formació prepara per a la inserció en el mercat laboral i per continuar formant-se professionalment, incloent-hi opcions acadèmiqu ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 • Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

  Què es pretén amb aquest ensenyament? El grau de Ciència Política té com a objectiu l'anàlisi del poder, el sistema polític, l'Estat i l'Administració. Pretén formar tant ciutadans com professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i a la decisió política) de manera que tinguin sortida al mercat laboral. Proporciona, a més, coneixement empíric i pràctic de la política, juntament amb la formació clàssica centrada en e ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 • Grau d'Enginyeria Informàtica

  ...incloent-hi els principis, el disseny de programari i de maquinari, les aplicacions i l'impacte sobre la societat. El títol s'ha orientat cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a t
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 • Innovació y seguritat alimentaria

  Perquè crec que el sector alimentari és un sector important per al progrés industrial i econòmic del nostre país i té moltes expectatives de futur. Perquè vull especialitzar-me en seguretat alimentària, per contribuir a la disponibilitat d'aliments sans, segurs i suficients per a tots els ciutadans i alhora conèixer les diferents eines de control i assegura­ment de la qualitat dels aliments, així com les normes internacionals per garantir-ne la qualitat i la seguretat en un context de glo ...
  Grado
  Girona
  Consultar
  Solicita información
 • Grado de Ingeniería Mecánica

  ...la producció energètica o el disseny de productes de consum. Perquè... com un professional amb capacitat per dissenyar, controlar i construir màquines, amb coneixements per analitzar i calcular estructures, amb competències per crear i dirigir s
  Grado
  Girona
  Consultar
  240 Créditos
  Solicita información
 • Grau arquitectura técnica (UdG)

  Els estudis d'Arquitectura Tècnica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant en la construcció i rehabilitació d'edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. És recomanable que en els estudis previs s'hagin escollit les matèries de matemàtiques, física ...
  Grado
  Girona
  Consultar
  4 Años
  Solicita información
 • Grado en Trabajo Social

  Què es pretén amb aquest ensenyament? Intervenir amb objectius d'ajut social i de desenvolupament. Promoure processos d'inclusió en la societat, de prevenció de l'exclusió i de protecció de persones en situació de vulnerabilitat. Reduir i prevenir desigualtats i injustícies socials. Millorar el benestar d'individus i de comunitats. Informar, orientar, aconsellar i ajudar persones perquè accedeixin a serveis, programes i recursos socials. Fomentar la defensa de drets socials i cívics qu ...
  Grado
  Barcelona
  Consultar
  Título oficial
  Solicita información
 •  Grado en Diseño - Mención en Diseño Gráfico y Comunicación Visual

  El Grado en Diseño de Bau, Centro Universitario de Diseño se adscribe a la rama de Arte y Humanidades y se articula de manera simultánea con contenidos provenientes de la cultura, el arte y las herramientas. Al acabar los estudios, la titulación otorgada corresponde al título oficial universitario de "Grado en Diseño" expedido por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, con mención opcional en uno de los cuatro itinerarios formativos de especialización que el estudiante haya cur ...
  Grado
  Barcelona
  7.080 €
  240 Créditos
  Título oficial
  Solicita información
 • Grado en Diseño - Mención en Diseño Audiovisual

  El Grado en Diseño de Bau, Centro Universitario de Diseño se adscribe a la rama de Arte y Humanidades y se articula de manera simultánea con contenidos provenientes de la cultura, el arte y las herramientas. Al acabar los estudios, la titulación otorgada corresponde al título oficial universitario de "Grado en Diseño" expedido por la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, con mención opcional en uno de los cuatro itinerarios formativos de especialización que el estudiante haya cur ...
  Grado
  Barcelona
  7.080 €
  240 Créditos
  Título oficial
  Solicita información