Novedades editoriales - Diversitat cultural i exclusió escolar

Diversitat cultural i exclusió escolar

Autor: Pep Gratacós i Guillén i Pilar Ugidos Franco
Editorial: Fundació Jaume Bofill

Año: 2011

Páginas: 149

Idioma: Catalán
Depósito legal: 978-84-85557-84-4
 

Contenido:

Reflexionar sobre la incidència de les pràctiques educatives i de les relacions que s’estableixen en el marc escolar, i analitzar les nostres actituds i creences com a educadors és un primer pas per provocar el canvi necessari per eliminar les causes de l’exclusió i el fracàs escolar i desenvolupar plans d’actuació orientats a mitigar-los.


Aquest llibre ens ajuda a comprendre com es genera l’exclusió i el fracàs escolar dels alumnes que pertanyen a minories ètniques. Ho fa a partir dels resultats d’investigacions etnogràfiques, de l’anàlisi de practiques escolars, i de la constatació de la gran influència que tenen les idees, conductes i accions del professorat en les condicions escolars que contribueixen a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

PUBLICIDAD