Idiomas, filología, traducción, interpretación
1

Cursos de Lexicografía en Illes Balears

 • Objectius generals L’aprofundiment en les habilitats de recerca i investigació en el camp de la Filologia Catalana. Línies d’investigació 1. Lingüística sincrònica. — Descripció sincrònica del català. — Arxiu audiovisual dels dialectes catalans. — Geolingüística. 2. Sociolingüística. — Variació i canvi lingüístics. — Enquesta sociolingüística a Catalunya, País Valencià i Illes Balears. — La transmissió intergeneracional del català. — Situació glotopolítica del català. 3. Lingüísti ...
  Solicitar información
  Doctorado
  Título oficial
  Palma de Mallorca (Illes Balears)
  Consultar