1

Cursos de Lexicografía en Illes Balears

 • ...català. 3. Lingüística aplicada. — lexicografia catalana. — Didàctica del català a persones anglòfones. — Planificació de l’ensenyança i didàctica de la llengua i de la literatura catalanes. — Llenguatges d’especialitat. — Materials didàctics per a l’ensenyament de la llengua catalana i de la literatura. 4. Lingüística diacrònica. — Edició i estudi de textos no literaris medievals i moderns. — Història lingüística de les Illes Balears. 5. Etnolingüística. — Patrimoni ...
  Solicitar información
  Doctorado
  Título oficial
  Palma de Mallorca (Illes Balears)
  Consultar
PUBLICIDAD