Grado en Ingeniería Informática

Tipo:Grado
Oficial / Homologado:
Modalidad:Presencial
Tipo de universidad: Pública
 • Más características

 • Notas de corte 2012

 • Descripción

  Créditos totales 240 créditos
  Número mínimo de créditos matriculados el primer año 30 créditos entre asignaturas básicas y obligatorias de primer curso
  Duración 4 Años

  L’objectiu principal d’aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l’àmbit de la informàtica. Un titulat de grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular maquinari informàtic (hardware) o dissenyar i desenvolupar xarxes d’ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (software) de tota mena, tant locals com per a la www. Tot això, de manera eficient i amb un excel·lent nivell de qualitat. Estarà, a més, preparat per assolir tasques de direcció i gestió de projectes, com també administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també assolirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo). Tot això en el marc de les normatives, el nivell de qualitat, els aspectes legals i l’ètica que ha de presentar en els seus treballs un titulat del grau d’Informàtica.

 • PAU / FP+ 25+ 45Titulados
  5555
PUBLICIDAD