Institució Cultural del CIC - Cicles formatius

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives

Institució Cultural del CIC - Cicles formatius

Ciclo formativo de grado superior
Presencial
Oficial / Homologado
 • Barcelona
5.505 €
 • ¿Qué aprenderás?
  Forma un professional capacitat per per a ensenyar i dinamitzar jocs, esports i activitats individuals, d'equip i amb implementació, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-los a les característiques del mitjà i a les dels participants.

  Durada
  2.000 hores, impartides en 2 cursos acadèmics.
  Formació en el centre educatiu a les instal·lacions esportives: 1.590 hores. Formació en centres de treball: 410 hores.

  Titulació
  Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives

  Condicions d'accés
  Haver aprovat Batxillerat, FP2 o haver superat la prova d'accés o el Curs de Promoció a Grau Superior.

  Metodologia

  Per l'òptim assoliment dels objectius d'aquests estudis, combinarem diferents recursos o estratègies com la lectura, el visionat de pel·lícules, l'observació atenta i activa a les explicacions, els debats, la producció de treballs de creació personal o en treball cooperatiu, l'explicitació d'opinions. També es pretén potenciar l'esperit crític, de respecte i de participació de tots els alumnes.


  Instal·lacions

  Aulari de Via Augusta-Vallmajor

  Anella olímpica de Montjuïc: Piscines Bernat Picornell, Camps Esportius Pau Negre - Camp del migdia

  Instal·lacions Esportives Finestrelles

  Pistes de Tennis de terra batuda del Club Natació Montjuïc

  Clubs de fitness DiR

  Centre de thalassoteràpia Mediterrani

  Escola EFPEM Andorra

  Instal·lacions del CMV al Port Olímpic de Barcelona

  Instal·lacions de Blaumar al Port de Mataró  Treball de camp

  En la modalitat de Muntanya-Mar i des dels diferents crèdits d'especialitat, es plantegen setmanalment activitats físiques a la natura.

  Sortides professionals
  Empreses de serveis esportius i d'activitats físiques a la natura
  Diputacions, patronats esportius o entitats esportives municipals
  Clubs o associacions esportives i de caràcter social
  E. Turístiques: hotels, càmpings
  Centres educatius i geriàtrics
  Federacions esportives

  Temario

  Jocs i activitats físiques i esportives per animació.
  Activitats fisicoesportives individuals: futbol i bàsquet.
  Activitats fisicoesportives d'equip.
  Activitats fisicoesportives amb implements.
  Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
  Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.
  Primers auxilis.
  Salvament aquàtic.
  Animació i dinàmica de grups.
  Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.
  Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
  Formació i orientació laboral.
  Formació en centres de treball.
  Síntesi.
 • ¿Por qué elegir este curso?

  L'Escola de Cicles Formatius de la Institució Cultural del CIC proposa una formació integral dels alumnes que combina el rigor acadèmic i el desenvolupament de les capacitats individuals, en un entorn d'autoexigència i compromís.
  El seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional ajuden els alumnes a superar amb èxit els estudis i a preparar-se per les opcions, acadèmiques i professionals, que se'ls presenten en acabar l'ensenyament postobligatori.
  La formació integral i el seguiment individualitzat permetran una maduració personal i el desenvolupament de l'esperit crític necessari per valorar les situacions i assumir comportaments ètics en les seves actuacions personals i professionals.


  Precio

  5.505 €
Solicita más información
Completa los datos del formulario para que el centro pueda contactar contigo e informarte de todos los detalles que necesites