BLANCAFORT GRUP FORMATIU

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

BLANCAFORT GRUP FORMATIU

Curso
Presencial
8 Meses
 • Barcelona
1.900 €
 • ¿Qué aprenderás?
  El Grup Formatiu Blancafort, com a centre de Formació d’Adults autoritzat pel Departament d'Educació, ofereix la formació per a les proves d’accés a Cicles Formatius a aquelles persones interessades a accedir a la Formació Professional, als Ensenyaments Artístics o als Ensenyaments d'Esports de Grau Superior que no disposin dels requisits acadèmics o que no vulguin accedir a un Cicle Formatiu relacionat.

  Metodologia
  A partir dels continguts establerts i dels objectius terminals de les proves, els professors del nostre claustre organitzen el material didàctic i imparteixen classes en què combinen l’explicació teòrica amb la resolució d’exercicis pràctics, amb l’objectiu final de superar la prova d’accés. Si l’alumne s’ha matriculat a inici de curs, ha assistit a un mínim del 80% de les classes i n’ha tret el profit adequat, pot obtenir el certificat acreditatiu amb una nota igual o superior a 5 punts que es multiplicarà per 0,40 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als Cicles Formatius.

  Temario

  Estructura de la prova

  Les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior s’estructuren en dues parts:

  La part comuna, igual per a tots els candidats, que consta de quatre exercicis:
  o Llengua catalana
  o Llengua castellana
  o Llengua estrangera (Anglès o Francès)
  o Matemàtiques

  La part específica, integrada per dues matèries que depenen del Cicle Formatiu escollit.
 • ¿Puedes hacer este curso?

  Destinatarios

  • Tenir 19 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i no disposar del títol de Batxillerat o equivalent.
  • Tenir 18 anys complerts o fer-los durant l’any de l’examen i acreditar el títol de tècnic o estar en disposició d’obtenir-lo per haver superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Formació Professional, d’Ensenyaments Artístics o d’Ensenyaments d’Esports del mateix grup d’itineraris

 • ¿Por qué elegir este curso?
  BLANCAFORT és un grup d'empreses de serveis formatius, especialitzades a donar suport a diferents tipus de necessitats derivades tant del sistema educatiu en vigor com de l'exigència de coneixement, de qualificació i de formació continuades que requereix la societat actual.

  Fundada el 1986, Acadèmia Blancafort ha crescut en experiència, en rigor i en professionalitat. Els més de 30.000 alumnes que han passat pel nostre centre així ho demostren.

  En l'actualitat, el GRUP FORMATIU prové de l'aliança de diferents empreses dedicades a la formació, que comparteixen els mateixos valors derivats del desig de satisfer les necessitats educatives nascudes d'un teixit social dinàmic i canviant com és el nostre.

  Per poder portar a terme aquesta tasca, la nostra manera de fer es caracteritza per:
  • Classes dinàmiques, amb grups que afavoreixen la participació de l'alumne.
  • Tracte individualitzat als nostres alumnes per tal de resoldre qualsevol problema que pugui sorgir en el seu aprenentatge escolar.
  • Orientació acadèmica i professional necessària per als estudiants que no veuen amb certesa el seu futur acadèmic.
  • Potenciació dels hàbits i mètodes d'estudi per tal que l'alumne sigui capaç d'organitzar el seu treball i d'augmentar el seu rendiment acadèmic.
  • Flexibilitat horària, ja que disposem d'una àmplia oferta educativa en horari de matí, tarda i nit.

  Precio

  1.900 €
  Possibilitat de pagament mensual
Solicita más información
Completa los datos del formulario para que el centro pueda contactar contigo e informarte de todos los detalles que necesites